Επιλέξτε ανάμεσα στα λογότυπα για να κατεβάσετε τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας της κάθε εταιρίας.

(Η σελίδα ενημερώνεται καθημερινά.)

https://drive.google.com/drive/folders/1PyS2LZdgOHpcGOaXO0HYkftqW3-Im_DA?usp=sharing