Νεκτάριος Ζαφείρης Chief Executive Officer - Owner
Νεκτάριος Ζαφείρης
Chief Executive Officer - Owner
Νίκος Μαρίνος  Chief Commercial Officer
Νίκος Μαρίνος
Chief Commercial Officer
Κυριάκος Κωνσταντινίδης Chief Operations Officer
Κυριάκος Κωνσταντινίδης
Chief Operations Officer
Γιάννης Στιβακτας  Διεύθυνση Πωλήσεων
Γιάννης Στιβακτας
Supply Chain Manager
Mανώλης Τσίκης Διεύθυνση  Λογιστιρίου
Mανώλης Τσίκης
Διεύθυνση Λογιστηρίου
Ελένη Ασιμακοπούλου Υπεύθηνη Λογιστηρίου
Ελένη Ασιμακοπούλου
Υπεύθυνη Λογιστηρίου
Θοδωρής Μαρνουντσίδης Εκπρόσωπος Πωλήσεων
Θοδωρής Μαρνουντσίδης
Εκπρόσωπος Πωλήσεων
Θάνος Λιάκος Εκπρόσωπος Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος
Θάνος Λιάκος
Εκπρόσωπος Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος
Ρούλα Μοροζίνη Εκπρόσωπος Πωλήσεων
Ρούλα Μοροζίνη
Εκπρόσωπος Πωλήσεων
Λάμπρος Προύντζος Εκπρόσωπος Πωλήσεων
Λάμπρος Προύντζος
Εκπρόσωπος Πωλήσεων
Δανάη Γιαννακοπούλου Εκπρόσωπος Πωλήσεων
Δανάη Γιαννακοπούλου
Εκπρόσωπος Πωλήσεων
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος
Εκπρόσωπος Πωλήσεων
Κωνσταντίνα Ζυγούνα Υπεύθυνη Δημιουργικού
Κωνσταντίνα Ζυγούνα
Υπεύθυνη Δημιουργικού
Μάριος Κορομβόκης Διεύθυνση Αποθήκης
Μάριος Κορομβόκης
Διεύθυνση Αποθήκης
Γιώργος Σπαθαράκης Υπέυθυνος Αποθήκης
Γιώργος Σπαθαράκης
Υπεύθυνος Αποθήκης
Μιχάλης Κανλής Υπέυθυνος Αποθήκης
Μιχάλης Κανλής
Υπεύθυνος Αποθήκης
Στέλιος Τσιρικόλιας Υπέυθυνος Διανομής
Στέλιος Τσιρικόλιας
Υπεύθυνος Διανομής
Κώστας Μάρκου Υπέυθυνος Διανομής
Κώστας Μάρκου
Υπεύθυνος Διανομής